další informace hledat v knize " Od Vejpert po Medenec "

Historie obce Medenec